Any 2016-2017
Obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana
23/01/2017
L’Ordre 1/2012, de 4 de gener, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, regula la prova per a persones majors de vint anys per a l’obtenció directa del títol de Batxiller, en l’àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l’article 69.4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. La dita ordre establix en l’article 5.1 que la prova disposarà d’una convocatòria per curs acadèmic, i que la inscripció i realització d’aquesta vindrà regulada mitjançant una resolució de la direcció general competent  en matèria d’ordenació acadèmica, que publicarà la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. MES INFORMACIO

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28