Dimarts, Març 21, 2017 - 13:43
Pla RENHATA
Any 2017
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la  convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions. http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans  Objecte Convocar per a l’exercici 2017 les subvencions per a les actuacions de millora de les condicions d’habitabilitat de l’interior dels habitatges. Bases reguladores Les bases reguladores les conté l’Ordre 4/2017, de 27 de febrer, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de Reforma Interior d’Habitatge, Pla RENHATA,publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 3 de març de 2017.   Mes INFO 
Font de la informació: 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31