Aprovació definitiva ordenança responsable per l'execució d'actuacions urbanístiques
Aprovació definitiva ordenança reguladora de la taxa d'aigua potable
Anunci modificació del presupost expedient nº 5
Convoctoria Ple Ajuntament  10 de maig de 2012
Edicto notificaciones no practicadas expdiente  baja padrón municipal de habitantes.
Anunci modificació del presupost expedient nº 2
Anunci  delegacions generiques de l'Alcaldía.
Anunci apr0vació definitiva ordenança Policia i Bon Govern
Anunci aprovació definitva modificació ordenança fiscal IBI urbana
Anunci aprovació inicial modificació plantilla personal

Pla cobrament tributs exercici 2012 

 Anunci aprovació inicial expedient de modificació de la plantilla de personal

 Anunci aprovació inicial expedient nº 5 modificació de crèdits, pressupost exercici 2011

Anunci aprovació provisional de la modficació de l'Ordenança Fiscal Reguladora IBI Urbana

Anuncio notificación no practicada a Gheorghe Paic, por vehiculo abandonado   

Edicte informació pública l.licencia ambiental activitat Centre Integral de Mayor a Rafelguaraf

Anunci sobre l'aprovació pel Ple de la Corporació de les asignacions de l'Alcalde i resta de membres

Delegacions respecte varies arees i serveis municipal a favor dels Tinets d'Alcalde i Regidors

Nomenament titulars de les Tinències d'Alcaldia

Anunci nomenament Tinències d'Alcaldia

Anunci sobre resolució de l'Alcaldia de 22 de juny de 2011, per la que s'efectuen les delegacions a favor dels Tinents d'Alcalde i regidors

   

Font de la informació: 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31